I.  INFORMACJE OGÓLNE

Sklep internetowy www.mozenanoze.pl prowadzony jest przez SOLE Aneta Deszcz, Januszkowice, ul. Klonowa 15 55-095 Mirków, NIP PL 915 180 99 22, REGON 380166370

1. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu. Akceptacji regulaminu Klient dokonuje przed dokonaniem zakupu zaznaczając właściwe pole w formularzu rejestracyjnym.

II.  DEFINICJE

Użytym w dalszej części regulaminu terminom nadano następujące znaczenie:
1. Sprzedawca SOLE Aneta Deszcz

2. Umowa Sprzedaży-umowa zawarta przez Sprzedawca SOLE Aneta Deszcz a klientem sklepu internetowego za pośrednictwem strony internetowej www.mozenanoze.pl, w trybie określonym w niniejszym regulaminie.

3.Klient-każda osoba fizyczna lub prawna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w przypadku osób fizycznych lub osobowość prawną w przypadku osób prawnych, dokonała rejestracji i odwiedza stronę internetową w celu dokonania towarów w sklepie internetowym

4. Dostawa-dostarczenie Klientowi przez Może na noże zamówionego towaru, stanowiące wykonanie świadczenia SOLE Aneta Deszcz na podstawie umowy sprzedaży. Dostawa może być zrealizowana za pomocą transportu własnego lub przy wykorzystaniu usług firmy zewnętrznej.
5. Hasło-ustalony przez Klienta ciąg znaków ,wymagany wraz z Loginem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.
6. Login-ustalone przez Klienta indywidualizujące go oznaczenie, wymagane wraz z hasłem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym.

III.  WYMAGANIA SPRZĘTOWE

W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym, Klient powinien mieć do dyspozycji:
1. Komputer lub urządzenie przenośne podłączone do sieci Internet.
2. Łącze internetowe
3. Przeglądarkę internetową zgodną z MS Internet Explorer 7.0 lub nowszą z uruchomioną obsługą Java Script.
4.Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

IV.  ZAMÓWIENIE

1. Zamówienia można składać 24 godziny na całą dobę przez cały rok.
2. Zamówienia są realizowane w ciągu 2 dni roboczych od momentu opłacenia zamówienia

Może na noże zastrzega sobie prawo do zawieszenia realizacji zamówień w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy. Każdorazowo informacja o zawieszeniu realizacji publikowana będzie na stronie sklepu.
3. Do składania zamówień wymagane jest zarejestrowanie. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez Może na noże jako sprzedawcy niezbędnych danych do realizacji zamówienia.
4. Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia w obecności pracownika dostarczającego zamówienie czy towar spełnia specyfikacje zamówienia.

5. Produkty podlegają możliwości zwrotu w terminie 14 dni od momentu wysłania zamówienia. Kupujący na swój koszt powinien odesłać zamówiony towar w stanie nienaruszonym w ciągu 14 dni od daty zakupu, na adres: SOLE Aneta Deszcz, Januszkowice, ul. Klonowa 15 55-095 Mirków. Do przesyłki należy dołączyć wydrukowany i uzupełniony formularz zwrotu . (FORMULARZ DO POBRANIA W ZAKŁADCE DOSTAWA I PŁATNOŚĆ)

Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od daty otrzymania zwrotu i stwierdzenia braku śladów użytkowania przez Kupującego, na podany w formularzu numer rachunku bankowego.

6. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną sprzedawcy za pośrednictwem Może na noże. Po złożeniu zamówienia na stronie www.mozenanoze.pl Może na noże przystępuje do realizacji zamówienia potwierdzając jego prawidłowość wiadomością wysłaną na e-mail podany podczas rejestracji lub kontaktem telefonicznym. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z momentem złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty w imieniu sprzedawcy przez  Może na noże.
8. Zamówienia dla poprawnego wyglądu i przez wzgląd na utrzymanie jakości pakowane będą w pudełka kartonowe, torby papierowe, ewentualnie torby plastikowe.
9. Za koszt dostawy rozumie się opłatę wliczoną do rachunku wynikającą z dostawy towaru do Klienta zgodnie z cennikiem:

Koszt dostawy wynosi 15,99 zł
Może na noże zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian dotyczących cen dostaw wraz z rozwojem firmy.

10. Oferta cenowa przeznaczona jest dla Klientów detalicznych, zakupy hurtowe i składanie zamówień wieloilościowych realizowane jest po wcześniejszym uzgodnieniu warunków współpracy.

V.  FORMY PŁATNOŚCI
1.Klient może wybrać sposób płatności i dostawy z dostępnych opcji.
2. Płatność dokonywana  jest za pośrednictwem operatora płatności
elektronicznych współpracującego ze Sprzedawcą

3.Strona www.mozenanoze.pl umożliwia płatności: BLIK-iem, przelewem online lub kartą płatniczą.

VI.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszystkie dane osobowe Klientów wymagane podczas rejestracji w serwisie są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi Klientów i realizacji zamówień w sklepie internetowym.
Rejestrując się na stronie sklepu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych dla potrzeb obsługi zawartej umowy sprzedaży oraz w celu realizacji zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).
Dane personalne Klientów nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom gospodarczym.

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm.